PENTERNAKAN AYAM

Penternakan ayam tempatan ini adalah merupakan satu usaha hasil penyelidikan dan kajian yang telah dilakukan bagi membantu serta menyelesaikan masalah terputusnya bekalan makanan yang terpaksa rakyat Syria hadapi. Projek ini telah dilaksanakan pada tahun 2014 yang mana pada ketika itu golongan yang memerlukan dan miskin semakin membesar dan ianya dilakukan bagi mengelakkan kebergantungan mereka terhadap orang lain.

Ianya bukan sahaja mampu menyediakan bekalan makanan kepada rakyat termiskin di Syria namun juga membuka dan menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka.